0 Kč s DPH

Nereaktivní směsi

Oxid uhelnatý
METAN
PENTANE
KYSLÍK
Báze
250 PPM
50% LEL
Vzduch
50 PPM
50% LEL
Vzduch
50 PPM
50% LEL -
18%
Dusík
20% LEL
19%
Dusík
200 PPM
50% LEL
Vzduch
200 PPM
50% LEL
19%
Dusík
100 PPM
50% LEL
19%
Dusík
100 PPM
25% LEL
19%
Dusík
25% LEL
19%
Dusík
100 PPM
20% LEL
Vzduch
1,45%
58% LEL *
15%
Dusík
60 PPM
1,45%
58% LEL *
15%
Dusík
50 PPM
50% LEL
17%
Dusík
50 PPM
50% LEL
12,0%
Dusík
100 PPM
50% LEL
17,0%
Dusík
35 PPM
10% LEL
18,0%
Dusík
50 PPM
10% LEL
18,0%
Dusík
50% LEL
18,0%
Dusík
100 PPM
24% LEL
Vzduch
50 PPM
25% LEL
Vzduch
35 PPM
30% LEL
18,5%
Dusík

Reaktivní směsi

CO
CH 4
PENTANE
HYDROGEN SULFIDE
2
ZŮSTATEK
250 PPM
50% LEL
40 PPM
21,0%
Dusík
50 PPM
1,62%
50% LEL 
3 H 8
25 PPM
18%
Dusík
100 PPM
50% LEL
25 PPM
20,9%
Dusík
50 PPM
50% LEL
25 PPM
12,0%
Dusík
25% LEL
25 PPM
19,0%
Dusík
100 PPM
25% LEL
25 PPM
19,0%
Dusík
50 PPM
50% LEL
25 PPM
20,9%
Dusík
300 PPM
1,45% =
58% LEL Pentane simulant
10 PPM
15,0%
Dusík
95 PPM
30% LEL
25 PPM
18,0%
Dusík
50 PPM
50% LEL
25 PPM
20,9%
Dusík
50 PPM
50% LEL
25 PPM
19,0%
Dusík
100 PPM
50% LEL
25 PPM
18,0%
Dusík
35 PPM
10% LEL
10 PPM
18,0%
Dusík
50 PPM
50% LEL
Oxid siřičitý
10 PPM
20,9%
Dusík
35 PPM
10% LEL
10 PPM
18,0%
Dusík

Nereaktivní Single

BENZEN (C 6 H 6 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
0,5 PPM
Vzduch
5 PPM
Vzduch

BUTAN (C 4 H 10 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
 
Vzduch

Oxid uhličitý (CO 2 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
1000 PPM
Dusík
1900 PPM
Dusík
1,0% obj.
Dusík
2,5% obj.
Dusík
5,0% Vol.
Dusík
10% Vol.
Dusík
2,0% obj.
Vzduch
300 PPM
Vzduch
1000 PPM
Vzduch

Oxid uhelnatý (CO)

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
50 PPM
Dusík
1000 PPM
Dusík
25 PPM
Vzduch
30 PPM
Vzduch
50 PPM
Vzduch
100 PPM
Vzduch
200 PPM
Vzduch
250 PPM
Vzduch
300 PPM
Vzduch
750 PPM
Vzduch

Ethylen (C 2 H 4 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
1,15% Vol.
Vzduch
20 PPM
Vzduch
50 PPM
Vzduch

HELIUM (He)

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
 
 

HEXAN (C 6 H 14 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
15% LEL / 0,18% obj.
Vzduch
40% LEL / 0,44% obj.
Vzduch
300 PPM
Vzduch

Vodík (H 2 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
99.999% Vol.
50% LEL / 2,0% obj.
Vzduch
200 PPM
Vzduch
800 PPM
Vzduch

ISOBUTYLEN (C 4 H 8 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
50 PPM
Vzduch
100 PPM
Vzduch

METAN (CH 4 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
99.999% Vol.
20% LEL / 1,0% obj.
Vzduch
30% LEL / 1,5% obj.
Vzduch
50% LEL / 2,5% obj.
Vzduch
10 PPM
Vzduch
100 PPM
Vzduch
2,5% obj.
Dusík
20% Vol.
Dusík
50 PPM
Vzduch
100 PPM
Dusík

Methylchlorid (CH 3 Cl)

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
10 PPM
 Dusík
100 PPM
Vzduch

Dichlormethan (CH 2 C 12 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
10 PPM
 Vzduch
100 PPM
Vzduch

Dusík (N 2 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
99.999% Vol.

Kyslík (O 2 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
99.999% Vol.
5% Vol.
Dusík
18,5% Vol.
Dusík
19% Vol.
Dusík
20,9% obj.
Dusík

PENTAN (C 5 H 12 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
25% LEL / 0,35% obj.
Vzduch
30% LEL / 0,42% obj.
Vzduch
50% LEL / 0,75% obj.
Vzduch

PROPAN (C 3 H 8 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
30% LEL / 0,66% Vol.
Vzduch
33,33% LEL / 0,70% obj.
Vzduch
50% LEL / 1,05% obj.
Vzduch
5% Vol.
Dusík
10% Vol.
Dusík
50 PPM
Vzduch

PROPYLEN (C 3 H 6 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
5,6% Vol.
Dusík

TOLUEN (C 7 H 8 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
100 PPM
Dusík

Reaktivní Single

Amoniak  (NH 3 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
25 PPM
Dusík
50 PPM
Dusík
200 PPM
Dusík
25 PPM
Vzduch
50 PPM
Vzduch
200 PPM
Vzduch

CHLORIN (C 12 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
25 PPM
Dusík
50 PPM
Dusík
200 PPM
Dusík
25 PPM
Vzduch
50 PPM
Vzduch
200 PPM
Vzduch

ETYLEN OXID (ETO)

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
25 PPM
Dusík
50 PPM
Dusík
100 PPM
Dusík

CHLORID VODÍKOVÝ (HCL)

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
5 PPM
Dusík
10 PPM
Dusík
50 PPM
Dusík

KYANOVODÍK (HCN)

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
5 PPM
Dusík
10 PPM
Dusík
20 PPM
Dusík

SYROVODÍK - SULFAN

(H 2 S)

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
1% Vol.
Dusík
10 PPM
Dusík
25 PPM
Dusík
50 PPM
Dusík
60 PPM
Dusík
70 PPM
Dusík
25 PPM
Vzduch
40 PPM
Vzduch
100 PPM
Vzduch

OXID DUSÍKU (NO)

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
10 PPM
Dusík
25 PPM
Dusík
50 PPM
Dusík

OXID DUSIČITÝ (NO 2 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
5 PPM
Dusík
10 PPM
Dusík
5 PPM
Vzduch
10 PPM
Vzduch
100 PPM
Vzduch

PHOSPHINE (PH 3 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
0,5 PPM
Dusík
1 PPM
Dusík
5 PPM
Dusík

SILANE (SiH 4 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
5 PPM
Dusík
10 PPM
Dusík

OXID SIŘIČITÝ (SO 2 )

KONCENTRACE
ZŮSTATEK
10 PPM
Vzduch
25 PPM
Vzduch
5 PPM
Dusík
10 PPM
Dusík
25 PPM
Dusík

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting