0 Kč bez DPH

FI-8000 Optický indikátor plynu

Riken Interferometer History

  • 8 měřících rozsahů
  • 2 druhy odběru vzorků
  • Hodnota krytí IP67
  • Vhodné pro práci ve venkovním prostředí.
  • Snadno čitelný širokoúhlý LCD displej
  • Jiskrově bezpečné (ATEX Presafe 14 ATEX 5711) 
    Třída odolná proti výbuchu Exia IIC T4 Ga

Tento vysoce přesný optický indikátor plynu je přizpůsobitelný až pro 8 rozsahů měření plynů. Používá optickou interferometrii pro porovníní koncentrace cílového plynu ve známém základním plynu (například ve vzduchu). Pokud není požadovaná kombinace plynu uvedena v seznamu, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vzhledem k tomu, že hlavní funkcí je srovnání optického indexu lomu plynu, neexistují žádné  problémy s driftem senzoru. To zapřičiňuje stabilní kalibraci, tedy e dlouhou dobu mezi kalibracemi a šetření nákladů na údržbu.

FI-8000 je nejnovějším modelem firmy Riken Keiki v dlouhé řadě optických interferometrů od třicátých let minulého století.

Metoda interferenční refraktometrie je uznaná jako vhodná metoda pro měření anestetických plynu jako jsou Halothane, Isofluran, Sevoflurane, Desflurane a Enfluran. Na

Seznam plynů:

Délka komory: 5 mm
Detekovaný plyn Základní plyn Rozsah
Methylbromid Vzduch 0 ~ 100vol%
Hexafluorid síry Vzduch 0 ~ 100vol%
Hexafluorid síry Vzduch 0 ~ 99,9% nahoru
Hexafluorid síry N2 0 ~ 100vol%
Propan Vzduch 0 ~ 100vol%
Izo-butan Vzduch 0 ~ 100vol%
N-butan Vzduch 0 ~ 100vol%
Flon 22 Vzduch 0 ~ 100vol%
Dimethylether Vzduch 0 ~ 100vol%
Dimethylether N2 0 ~ 100vol%
Xenon Vzduch 0 ~ 100vol%
Ethylen Vzduch 0 ~ 100vol%
Chorine Vzduch 0 ~ 100vol%
Vinylchlorid N2 0 ~ 100vol%

Délka komory: 5 mm
Detekovaný plyn Základní plyn Rozsah
Propan Vzduch 0 ~ 101,3 MJ / m3 
Hrubá 0 ° C
Butan Vzduch 0 ~ 134,2 MJ / m3 
Hrubá 0 ° C
Propan Vzduch 0 ~ 93,15 MJ / m3 
Čistá 0 ° C
Butan Vzduch 0 ~ 123,7 MJ / m3 
Čistá 0 ° C
Délka komory: 24 mm
Detekovaný plyn Základní plyn Rozsah
Halothane O2 0 ~ 6vol%
Isofluran O2 0 ~ 8vol%
Sevofluran O2 0 ~ 10vol%
Desfluran O2 0 ~ 20vol%
Halothane Vzduch 0 ~ 6vol%
Isofluran Vzduch 0 ~ 8vol%
Sevofluran Vzduch 0 ~ 10vol%
Desfluran Vzduch 0 ~ 20vol%
Enfluran * O2 0 ~ 10vol%
Enfluran * Vzduch 0 ~ 10vol%
*Dostupné na vyžádání. Zvolte maximálně 8 rozsahů plynu na přístroj.
Délka komory: 24 mm
Detekovaný plyn Základní plyn Rozsah
Hélium Vzduch 0 ~ 100vol%
Hélium N2 0 ~ 100vol%
Hélium Argon 0 ~ 100vol%
Vodík Vzduch 0 ~ 100vol%
Vodík N2 0 ~ 100vol%
Těžký vodík Vzduch 0 ~ 100vol%
Těžký vodík N2 0 ~ 100vol%
Oxid uhličitý Vzduch 0 ~ 100vol%
Oxid uhličitý N2 0 ~ 100vol%
Oxid uhličitý Argon 0 ~ 100vol%
Neon Vzduch 0 ~ 100vol%
Metan Vzduch 0 ~ 100vol%
Metan Vzduch 0 ~ 100vol%
Oxid dusičitý Vzduch 0 ~ 100vol%
Ozón O2 0 ~ 100vol%
Délka komory: 24 mm
Detekovaný plyn Základní plyn Rozsah
LNG nebo 
LNG + LPG
- 25 ~ 50 MJ / m3 
Hrubá 0 ° C
LNG nebo 
LNG + LPG
- 22 ~ 45 MJ / m3 
Netto 0 ° C
Délka komory: 48 mm
Detekovaný plyn Základní plyn Rozsah
Toluen Vzduch 0 až 100% LEL
Etylacetát Vzduch 0 až 100% LEL
Xylén Vzduch 0 až 100% LEL
Izopropylalkohol Vzduch 0 až 100% LEL
MEK Vzduch 0 až 100% LEL
Metanol Vzduch 0 až 100% LEL
Propan Vzduch 0 až 100% LEL
Izo-butan Vzduch 0 až 100% LEL
Aceton Vzduch 0 až 100% LEL
Ethylalkohol Vzduch 0 až 100% LEL
Metan Vzduch 0 až 100% LEL
Vodík Vzduch 0 až 100% LEL
Ethylchlorid Vzduch 0 až 100% LEL
Ethylen Vzduch 0 až 100% LEL
Styren Vzduch 0 až 100% LEL
Amoniak Vzduch 0 až 100% LEL
Tetrahydroflanu Vzduch 0 až 100% LEL
Dioxolan Vzduch 0 až 100% LEL
Methyl-isopropyl-keton Vzduch 0 až 100% LEL
Tetrafluorpropan Vzduch 0 až 100% LEL
Butylacetát Vzduch 0 až 100% LEL
Délka komory: 48 mm
Detekovaný plyn Základní plyn Rozsah
Methylbromid Vzduch 0 až 200 g / m3
Methyjod Vzduch 0 až 200 g / m3
Sulfurylfluorid Vzduch 0 až 200 g / m3
Methylbromid Vzduch 0 ~ 5vol%
Propylenoxid Vzduch 0 ~ 10vol%
Délka komory: 48 mm
Detekovaný plyn Základní plyn Rozsah
Amoniak N2 0 ~ 100vol%
Kyslík N2 0 ~ 100vol%

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.