0 Kč s DPH

Vliv nedostatku kyslíku O2 na člověka

Nedostatek kyslíku

Vliv sulfanu H2S na člověka

Koncentrace (ppm) Stav a jedovatost [イラスト]下水道[イラスト]タンク・マンホール
0.025 Neurčitý zápach (záleží na citlivosti člověka)
0.3 Jasný zápach.
3~5 Středně nepříjemný zápach.
10 Mírné dráždění očí a sliznic.
20~40 Silný zápach, mírné dráždění plic.
100 Poškozený čich za 2-8 minut, oči a uši podrážděny za 1 hodinu, při vystavení 8-48 hodin možnost úmrtí.
170~300 Při vystavení po dobu 1 hodiny vážné poškození zdraví.
400~700 Život ohrožujíci vystavení při době 0,5-1 hodiny.
800~900 Ztráta vědomí, zástava dechu a smrt.
1000 Okamžitá ztráta vědomí a smrt.

Vliv oxidu uhelnatého na lidské tělo

Koncentrace (ppm) Stav a jedovatost
100 Žádné zvláštní účinky ani po delší době.
200 Bolest hlavy po asi 1,5 hodině.
400~500 Bolest hlavy, nevolnost, zvonění v uších po asi 1 hodině.
600~1000 Ztráta vědomí po 1-1,5 hodině.
1500~2000 Bolest hlavy, závratě, zhoršení nevolnosti, ztráta vědomí po asi 1 hodině.
3000~6000 Bolest hlavy, závratě, nevolnost, po 10-30 minutách může nastat smrt.
10000 Okamžité bezvědomí a smrt.

Vlastnosti a nebezpečí hořlavých plynů (Iso-Butan: i-C4H10)

Hlavní vlastnosti Charakteristická stlačená kapalina s charakteristickým zápachem
Rozpustnost Nerozpustný
Hustota 0.6
Bod tání -160℃
Bod varu -12℃
Bod vzplanutí 460℃
Nebezpečí a jedovatost
Zápalnost a výbušnost Vytvoření výbušného plynu ve vzduchu. Explosivní rozsah = 1.8% ~ 8.4%
Vliv na člověka Suchý plyn s hypnotickou vlastností.
Dýchání vzduchu obsahující plyn po dobu 30 minut způsobuje depresivní stav.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting