0 Kč s DPH

Přehled nejčastěji detekovaných plynů a rozsahů měření:

Název plynu Značka TLV / TWA Rozsah Pevné detektory -difůzní Pevné detektory-s čerpadlem Přenosné detektory -difuzní i s čerpadlem
Octová kyselina CH3COOH 10 PPM 30 PPM - GD-70D -
Amoniak NH3 25 PPM 75 PPM / 400 PPM GD-K88Ai-NH3 / série S2 / M2A GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / SC-01 / SP-220
Amoniak NH3 25 PPM 1 PPM / 4 PPM - FP-311 / FP-310 -
Arsine AsH3 0,05 PPM 0,2 / 1,5 PPM GD-K88Ai-AsH3 /série S2 /M2A GD-70D EAGLE / EAGLE 2 / SC-01 / SP-220
Benzen C6H6 0,5 PPM různé PPM GD-A80V GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2
Trichlorid boritý BCI3 C 2 ppm jako HCL 15 PPM GD-K88Ai-BCI3 GD-70D EAGLE
Trifluorid boru BF3 0,5 ppm jako HF 9 PPM - GD-70D EAGLE
Dibrom Br2 0,1 PPM 1 PPM GD-K88Ai-Br2 GD-70D EAGLE
Butan C4H10 LEL = 1,9% 100% LEL GD-A80 / Direct Connect / série S2 / M2A / PS2 35-3001 / GD-70D / GD-D58 GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012  GT / GX-2009 / RX-8000 / GP-03
Oxid uhličitý CO2 5 000 PPM 2 000 PPM RI-215A RI-215D -
Oxid uhličitý CO2 5 000 PPM 5 000 PPM RI-215A / Direct connect / série S2 / M2A RI-215D / 35-3001 EAGLE / EAGLE 2
Oxid uhličitý CO2 5 000 PPM 10 000 PPM RI-215A RI-215D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2
Oxid uhličitý CO2 5 000 PPM 5%, 20%, 60% Direct Connect / série S2 / M2A 35-3001 GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2
Oxid uhelnatý CO 25 PPM 30/75/150 PPM GD-K88Ai-CO GD-70D SC-01 / SP-220
Oxid uhelnatý CO 25 PPM 300/500 PPM Direct connect, EC-600 / Direct Connect / S2 Series / M2A / M-Series 35-3001-CO GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012 GT / GX-2009 / CO-03
Chlór Cl2 0,5 PPM 3 PPM GD-K88Ai-Cl2 / Direct connect / série S2 / M2A GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / SC-01
Chlorfluorid ClF3 0,1 PPM 0,6 PPM - GD-70D EAGLE
Hořlaviny LEL LEL - 100% LEL GD-A80 / Direct Connect / série S2 / M2A / PS2 35-3001 / GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012 GT  / GX-2009 / RX-8000 / GP-03 
Hořlavé PPM PPM - různé PPM GD-A80V GD-70D / GD-D58V EAGLE / EAGLE 2 /GX-6000
Diborane B2H6 0,1 PPM 0,3 PPM GD-K88Ai-B2H6 GD-70D EAGLE / SP-220
Dichlorsilan DCS HCl 5 PPM 15 PPM GD-K88Ai-DCS GD-70D EAGLE
Disilane Si2H6 5 PPM 15 PPM GD-K88Ai-Si2H6 GD-70D EAGLE
Fluor F2 1 PPM 3 PPM - GD-70D EAGLE
Formaldehyd HCHO C 0,3 PPM 1 / 500PPM - FP-330 FP-31 / SP-220
Germánium tetrahydrid GeH4 0,2 PPM 0,2 / 0,8 ppm - GD-70D SP-220
Halokarbóny HCFC Rozličný 0 ~ 5 000 (typ) - FP-330 -
Hexan C6H14 - 2 000 PPM GD-A80V GD-70D / GD-D58V GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2
Hexan C6H14 LEL = 1,1% 100% LEL GD-A80 / Direct Connect / série S2 / M2A / PS2 35-3001 GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012 GT / GX-2009 / GP-03
Hydrazin N2H4 0,1 PPM 4 PPM - FP-310 -
Uhlovodíková LEL LEL - 100% LEL Řada GD-A8 / 61-1000RK / S2 / M2A / PS2 35-3001-LEL / GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012 GT  / GX-2009 / RX-8000 / GP-03
Uhlovodíkový PPM PPM - různé PPM GD-A8V GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2
Vodík LEL H2 LEL = 4% 100% LEL Direct connect / Speciální H2 / Řada GD-A8 / 61-1000RK / S2 / M2A / PS2 GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012 GT / GX-2009 / GP-03
Hydrogen PPM H2 - 2 000 PPM H2 Specific / řady GD-A8V-H2 / S2 GD-70D EAGLE / EAGLE 2 / SP-220
Bromid vodíku HBr C 2 ppm 9 PPM GD-K8A-HBR GD-70D EAGLE / SP-220
Chlorovodík HCl C 2 ppm jako HCL 15 PPM GD-K8A-HCL GD-70D EAGLE / SP-220
Kyanovodík HCN STEL C 4.7 PPM 15/30 PPM Direct Connect / série S2 / M2A / GD-K8A-HCN GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 
Fluorovodík HF 0,5 ppm jako HF 9 PPM - GD-70D EAGLE
Jodid vodíku AHOJ - 5 PPM - GD-70D EAGLE
Sírovodík H2S 0,1 / 1 PPM 1/30 PPM GD-K88Ai-H2S GD-70D EAGLE / SC-01
Sírovodík H2S 1 PPM 1/30 PPM GD-K8A GD-70D EAGLE / SC-01
Sírovodík H2S 1 PPM 100 PPM Série DC / S2 / M2 / M 35-3001-H2S GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012 / GX-2009 / HS-03
Jód I2 0,01 ppm 1 PPM - GD-70D EAGLE
Izobutan C4H10 LEL = 1,8% 100% LEL DC / S2 / M2A, GD-A80 / PS2 35-3001-LEL / GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012 GX-2009 / RX-8000 / GP-03
Izopropylalkohol (IPA) CH3CHOHCH3 400 PPM 2 000 PPM GD-A8V GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / SP-220
Metan CH4 LEL = 5% 100% LEL DC / S2 / M2A / GD-A8 / 61-1000RK / PS2 GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012 / GX-2009 / RX-8000 / GP-03
Kyselina dusičná HNO3 2 PPM 20 PPM - GD-70D EAGLE
Oxid dusnatý NE 25 PPM 100 PPM GD-K8A-NO GD-70D EAGLE
Oxid dusičitý NO2 0,2 ppm 15 PPM GD-K8A-NO2 GD-70D GX-6000 / EAGLE
Tetraoxidem dusíku N2O4 NO2 3 PPM 15 PPM - GD-70D EAGLE
Trifluorid dusíku NF3 10 PPM 30 PPM - GD-70D -
Octafluorocyklopentén C5F8 - 5 PPM - FP-300AGZS -
Kyslík O2 - 25% / 40% OX-600 / DC / S2 / M2A / 65-2502RK 35-3001-OXY / GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012  / GX-2009 / OX-03
Ozón O3 0,1 PPM 0,6 PPM GD-K8A-O3 GD-70D EAGLE
Pentan C5H12 LEL = 1,5% 100% LEL DC / S2 / M2A / GD-A8 / 

61-1000RK / PS2
35-3000RK / GD-D8 GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012 / GX-2009 / GP-03
Perfluorobutadien C4F6 - 5 PPM - FP-300AGZS -
Fosfinu PH3 0,3 PPM 1 PPM GD-K8A-PH3 / DC / S2 / M2A GD-70D SC-01 / EAGLE / EAGLE 2 / SP-220
Propan C3H8 LEL = 2,1% 100% LEL DC / S2 / M2A / GD-A8 / 

61-1000RK
35-3001 / GD-70D GX-6000 / EAGLE / EAGLE 2 / GX-2012 / GX-2009 / SP-220 / GP-03
Silane SiH4 5 PPM 15 PPM GD-K8A-SIH4 GD-70D EAGLE / SP-220
Tetrachlorid křemíku SICI4 C 2 ppm jako HCL 15 PPM GD-K8A-SICI4 GD-70D EAGLE
Tetrafluorid křemíku SiF4 0,5 ppm jako HF 9 PPM - GD-70D EAGLE
Oxid siřičitý SO2 .25 PPM 6/10/15/30 PPM DC / S2 / M2A / GD-K8A-SO2 GD-70D GX-6000 / SC-01 / EAGLE / EAGLE 2 / SP-220
Tetrafluorid síry SF4 0,5 ppm jako HF 9 PPM - GD-K7D2 / GD-K71D / GD-70D EAGLE
Tetraethyl orthosilikát TEOS 10 PPM 15 PPM - GD-70D -
Toluen C6H5CH3 20 PPM různé PPM GD-A80V GD-70D GX-6000 / SC-01 / EAGLE / EAGLE 2
Trichlorsilan TCS C 2 ppm jako HCL 15 PPM - GD-70D EAGLE
Trimethoxyfosfát TMP 2 PPM 15 PPM - GD-70D -
Trimethoxyboron TMB - 500 PPM - GD-70D -
Hexafluorid wolframu WF6 0,5 ppm jako HF 9 PPM - GD-70D EAGLE
1 1 1-trichlorethan C2H3Cl3 350 PPM 0 až 2 000 PPM GD-A8V -
Těkavé organické sloučeniny VOC - 0-50 / 50-6000 PPM - - GX-6000 / EAGLE 2

Pro další možnosti detekce nás prosím neváhejte kontaktovat.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting